VARFÖR HEMGARANTI NÄR JAG HAR VILLA/HEMFÖRSÄKRING?

Jag har ju villa/hemförsäkring. Behöver jag Hemgaranti?

En villa/hemförsäkring är förstås viktig att ha för att få ekonomisk ersättning vid större skador på huset. Medan villa/hemförsäkringen i efterhand ger ekonomisk kompensation för skador finns Hemgaranti där direkt för att hjälpa dig med att få felet åtgärdat. Det räcker med ett samtal så tar vi hand processen och ser till att du snabbt får hjälp av en pålitlig installatör.

Hemgaranti täcker kostnaderna upp till 10 000 kr/skada och du behöver inte ligga ute med pengarna eftersom fakturan går direkt till oss. Självrisk och åldersavdrag på villa/hemförsäkringen, gör ofta att ersättning vid fel på husets värme, el , vatten och avlopp, uteblir eller kraftigt reduceras. Hemgaranti har därför varken självrisk eller åldersavdrag.

Skulle vi konstatera att skadan riskerar att kosta mer än 10 000 kr att åtgärda och att ersättning från ditt villa/hemförsäkringsbolag kan bli aktuell, hjälper vi dig med underlag för anmälan till och då täcker vår försäkring självrisken upp till 10 000 kr.

SKADOR

Vad är en akut skada?

Med akut skada avses sådan skada som riskerar att orsaka följdskador om den inte snarast åtgärdas. Det kan exempelvis vara vattenläckage, stopp i avlopp, eller att värmen försvinner när det är kallt ute. Vid denna typ av skador är vi på plats för att påbörja felavhjälpningen inom 3* timmar från anmälan. På jourtid får man ibland nöja sig med provisoriska åtgärder för att förebygga följdskador i avvaktan på permanent felavhjälpning.
* Gäller i Stockholm, Göteborg & Malmö.

Jag har stopp i avloppet, ingår avhjälpning i min Hemgaranti?

Ja, avhjälpning av ett stopp i avloppet ingår normalt i vår försäkring. Det är dock viktigt att kontrollera att stoppet inte beror på t.ex. att du har glömt att göra rent och ta bort skräp i golvbrunn och vattenlås. Många rapporterade fall av stopp i avloppet beror i själva verket på denna typ av bristande underhåll. Om vi på plats konstaterar att stoppet beror på bristande underhåll ersätts felavhjälpningen inte av HemGarantis försäkring.

Min blandare som är specialimporterad från Italien läcker. Ingår felavhjälpning?

Ofta kan vi reparera skadan med hjälp av standardkomponenter och då ingår felavhjälpningen. Vårt åtagande omfattar standardkomponenter vilket betyder delar som är tillgängliga från större grossister eller detaljister i Sverige. Merkostnader på grund av icke standardkomponenter är alltså undantagna ur försäkringen.

Min värmepump ger inte den besparing som utlovades. Omfattas åtgärdande av detta?

Nej, det är inte en skada som innebär funktionsbortfall eller som innebär risk för följdskada om den inte snarast åtgärdas. Om värmepumpen plötsligt slutar fungera ingår detta däremot i Hemgaranti Småhus.

Vad händer om skadan kostar mer än 10 000kr att reparera?

Om vi på plats konstaterar att skadan riskerar att kosta mer än 10 000 kr att åtgärda, hjälper vi dig med underlag för anmälan till ditt villa/hem försäkringsbolag. Felavhjälpningen hjälper vi dig förstås gärna med ändå. Kostnad för utryckningen i samband med felsökningen täcks som vanligt av oss. Återstående belopp upp till 10 000 kr får du utnyttja för att täcka självrisken på din Villahemförsäkring om skadan är ersättningsbar via denna.

Vilka är det som utför servicearbetet?

Vi har noggrant utvalda reparatörer inom relevanta områden och skickar ut rätt expertis beroende på vilken skada som anmäls.

Vi behöver hjälp med ytterligare arbeten utöver felavhjälpningen som omfattas av försäkringen. Kan vi anlita företaget som ni skickat ut?

Ja, det kan ni självklart göra. Som kund hos Hemgaranti får ni dessutom 10% rabatt på ingående delar när ni beställer extraarbeten i samband med hanteringen av en skada. På jourtid använder vi ibland installatörer som inte erbjuder sina tjänster till privatpersoner men ta upp frågan med jourcentralen så ska vi försöka hjälpa till genom någon av våra andra installatörer.

Vad menas med standardkomponenter?

Med standardkomponenter avses sådan utrustning/reservdel som lagerhålls hos större grossister eller detaljister i Sverige.

AVTAL OCH KUNDTJÄNST

Hur tecknar man avtal med HemGaranti?

Enklast är att gå in på hemgaranti24.se. Under ”Produkter & Priser” kan du välja trygghetspaket och anmäla dig som kund. Du kan även kontakta vår kundtjänst på tel 020 21 24 24 vardagar mellan 08-17.

Hur lång bindningstid har HemGaranti?

Paketen tecknas för ett år, därefter förlängs abonnemanget med ett år eller valfri betalperiod. Efter det första året kan du när som helst säga upp ditt trygghetspaket utan uppsägningstid. Vi återbetalar dock ej erlagd premie.

Vad innebär kvalificeringsperioden om 14 dagar?

Kvalificeringsperioden innebär att skador som blir kända under de 14 första dagarna sedan trygghetspaketet tecknades inte omfattas av försäkringen.

Hur säger man upp HemGaranti?

Enklast är att ta kontakt med kundtjänst eller att skicka ett mail till oss.

Vilka är det som svarar när man ringer?

Hemgarantis jourcentral är bemannad med kompetent och erfaren personal som ständigt är beredd att hjälpa till. Genom vårt nätverk av installatörer har jourcentralen också tillgång till specialistkunskap inom de områden som kan vara aktuella.

Vilka är det som utför felavhjälpningen på plats?

Vi har noggrant utvalda installatörer inom relevanta områden och skickar ut rätt expertis beroende på vilken skada som anmäls.

Hur gör jag om jag vill förändra min Hemgaranti?

Enklast är att meddela önskemål om förändringar till kundtjänst@hemgaranti.webbfabriken.cloud. Självklart går det också bra att ringa till vår kundtjänst på 020 212424 vardagar mellan kl 08-17.

GEOGRAFI OCH PRODUKTUTBUD

Kan jag teckna Hemgaranti oavsett var i Sverige jag bor?

Ja, det går bra. Hemgaranti är rikstäckande (med undantag för vissa öar utan förbindelse med fastlandet).

Jag bor i flerbostadshus, kan jag bli kund?

Ja, vår Hemgaranti Bostadsrätt är framtaget för att passa dig som bor i bostadsrättslägenhet. Detta paket kan även tecknas för hela föreningen och då erbjuder vi en förmånlig grupprabatt. Kontakta oss via kundtjänst om ni vill veta mer om detta.

KONTAKTA OSS

    Jag godkänner Hemgarantis integritetspolicy