Allmänt

HemGaranti24 AB är registrerad försäkringsförmedlare och står under tillsyn av Finansinspektionen. HemGaranti24 innehar ansvarsförsäkring i enlighet med lag (2018:1219) om försäkringsdistribution. För att teckna de försäkringar som ingår i vår jourtjänst måste du ha fyllt 18 år. Försäkringsgivare för de försäkringar som HemGaranti24 förmedlar är Accept Försäkringsaktiebolag (publ), Gustavslundsvägen 147, 167 51 Bromma, org. nr. 516401-6577. Accept står under Finansinspektionens tillsyn.

Fullständiga villkor för de försäkringar som förmedlas av HemGaranti24 finns på www.hemgaranti24.se.

Anslutning/teckning

Du ansluter dig till vår jourtjänst och tecknar ingående försäkring genom hemsidan www.hemgaranti24.se, genom att ringa oss på 020-21 24 24 (vardagar 08.00-17,00) eller genom att kontakta oss via e-post på kundtjanst@hemgaranti24.se.

Allmänna avtalsbestämmelser

Försäkringsavtalet

Försäkringstagare är den person som tecknat HemGaranti24 försäkring och fått försäkringen bekräftad genom att motta försäkringsbevis från försäkringsgivaren.

Försäkringen gäller i Sverige för installationer i försäkringstagarens villa, radhus, kedjehus eller bostadsrättslägenhet som registrerats hos HemGaranti24.

Försäkringsperiod är den period för vilken premie erlagts och försäkringsperioden förlängs automatiskt så snart premie för följande period erlagts. Under de första 14 dagarna från det att försäkringen tecknades kan inga skador anmälas (kvalificeringsperiod). HemGaranti24 ansvarar endast för skada som inträffar under försäkringsperioden, om inte annat särskilt anges i försäkringsvillkoren.

Vill försäkringstagaren inte att försäkringen ska förlängas kan försäkringstagaren när som helst, oavsett orsak, säga upp försäkringen genom att meddela HemGaranti24 att försäkringen inte ska förlängas efter försäkringstidens slut.

Betalning

Försäkringspremie för HemGaranti24 ska betalas i enlighet med de uppgifter som anges på försäkringsbeviset.

Priser och avgifter

Samtliga priser anges i svenska kronor. Ingen moms tillkommer eftersom försäkringstjänster är momsfria. Faktureringskostnader kan tillkomma beroende på valt betalningsalternativ. Likaså kan påminnelseavgifter tillkomma om premie inte erläggs i tid.

Information på www.hemgaranti24.se

Vi reserverar oss för eventuella fel i informationen som presenteras på hemsidan och förbehåller oss rätten att ändra information och priser utan föregående avisering.

Ångerrätt

Ångerrätt gäller när du som konsument tecknar försäkring på distans. Distansavtal är ett avtal som träffas på distans och där kommunikationen uteslutande sker på distans, exempelvis via telefon eller internet. När du tecknar försäkring genom ett distansavtal har du rätt att ångra köpet inom fjorton (14) dagar från det att avtalet ingås. Om du vill utöva din ångerrätt måste du meddela oss inom 14 dagar från det att du mottagit ditt försäkringsbrev.

Om vi inte kommer överens

Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan klaras upp.

Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämndens särskilda avdelning
för försäkringsfrågor (www.arn.se).

Du kan också få upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas försäkringsbyrå, (www.konsumenternas.se).

Personuppgifter

I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss.

De personuppgifter som lämnas till oss och försäkringsgivaren Accept Försäkringsaktiebolag (publ), behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och bolagens riktlinjer. Information om hur personuppgifter behandlas finns på www.hemgaranti24.se respektive www.accept.se.

Vi förbehåller oss rätten att annullera beställningar som innehåller felaktiga personuppgifter eller där kunden har betalningsanmärkningar.

Copyright

Allt innehåll på den här webbplatsen, så som text, grafik, logotyper, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar och annan mjukvara, tillhör HemGaranti24 AB eller våra partners och är skyddat av svenska och internationella upphovsrättslagar.