Hemgaranti

Vi som grundat och bygger vidare på bolaget Hemgaranti har olika erfarenheter men samma målbild: ett nytt, tryggt och bekvämt sätt att hantera fel som dyker upp på hemmets olika installationer. Här är en kort presentation av några av oss som är engagerade i Hemgaranti och lite om den bakgrund som formar hur vi tänkt.

Hemgaranti leds av bolagets grundare och Vd, Peter Lindgren, som efter examen från Handelshögskolan i Stockholm, har arbetat på bank, som polis, sakkunnig på justitiedepartementet, riskkapitalbolag och som entreprenör i bygg och fastighetssektorn. En salig blandning av verksamheter som alla har bidragit med erfarenheter av hur mycket lättare allt går och hur mycket roligare det blir, i situationer där människor litar på varandra. En insikt som präglat grundidén bakom Hemgaranti. Där det inte finns förtroende smyger sig osäkerhet och misstänksamhet in och det är ingen bra grund för vare sig affärer eller andra relationer. Långsiktiga relationer är därför grundpelare i Hemgarantis koncept. “Genom att vi köper tjänster från våra leverantörer löpande slipper vi de problem som annars ofta dyker upp när en bostadsägare och en installatör träffas för första gången och gör en engångsaffär.

Vi förmedlar försäkringar och står under Finans-inspektionens tillsyn. Då krävs kompetens och erfarenhet från försäkringsbranschen. Genom vår styrelseordförande Anders Mossberg, tidigare vice VD för SEB-koncernen och chef för SEB Trygg Liv har vi fått in både det och tydliga förväntningar om att växa!

Värmesystemet är ofta den dyraste och mest komplexa av bostadens installationer. Det är svårt att tänka sig någon med större erfarenhet av vad som kan gå fel med värmepumpar och andra värmesystem än bolagets medgrundare och styrelsemedlem Robin Toneby. Robin har tidigare varit ansvarig för Värmepump-branschens Reklamationsnämnd, utbildat 1,500 skadereglerare om värmesystem och anlitas löpande av försäkringsbolagen för granskningar av maskinskador, åtgärder och kostnader. När Robin nämnde att Folksam, i stickkontroller av debiteringen vid värmepumpsskador, hade konstaterat en överdebitering om drygt 40 000 kr per skada (i snitt!), innebar det en ny insikt: Det finns en enorm potential i modellen där Hemgaranti projektleder felavhjälpningen och att den görs genom våra utvalda installatörer. “Vi kan ge de bästa leverantörerna rätt betalt, täcka våra kostnader och ändå erbjuda en låg månadskostnad till våra kunder.”

Vi är också tacksamma över våra engagerade delägare som bidrar med erfarenhet inom olika områden. Inte minst Arild Winge, som tidigare byggde upp Sjöassistans, vars tjänst för båtägare har många likheter med den vi nu erbjuder husägare. Peter Holmstedt, bidrar efter lång erfarenhet från fastighetsbolag med insikter från hur professionella fastighetsägare hanterar de problem vi hjälper våra privatkunder med.

VARFÖR HEMGARANTI?

Med Hemgaranti har du både fastighetsskötare och livlina när oförutsedda fel inträffar i hemmets viktigaste installationer:

  • El

  • Vatten

  • Avlopp

  • Värme

Ett samtal räcker – dygnet runt och året runt – löser vi dina problem. Vid akuta felär vi är på plats inom tre timmar. Till skillnad från din villa/hemförsäkring hjälper vi till med att ordna en snabb felavhjälpning av installatörer med rätt kompetens. Vi tar hand om fakturan direkt och vår försäkring har varken självrisk eller åldersavdrag. Du slipper fundera på att göra en skadeanmälan när allt är klart och ligga ute med pengar i avvaktan på eventuell kompensation.

Vi är alltid tillgängliga för att assistera per telefon och bedöma vad som krävs för att avhjälpa felet. Vid akuta skador ser vi till att installatör med rätt kompetens är på plats inom 3h* Vi har ett nätverk av utvalda installatörer och följer alltid upp med dig så att du är nöjd när felet är avhjälpt. Genom att vi kontinuerligt upphandlar felavhjälpningar över hela landet, har vi långsiktiga samarbeten med installatörer inom de olika fackområden som krävs. Vi projektleder åtgärden för att säkerställa att installatören kommer på avtalad tid, förberedd för att snabbt och effektivt avhjälpa felet. Hur kan vi garantera det? Eftersom vi betalar räkningen ställer vi höga krav och arbetar med installatörer som tillhör de bästa inom sitt område. Vi betalar bra när rätt åtgärder utförs väl. Då blir både våra kunder och våra leverantörer nöjda.

Villa/hemförsäkringen är oftast inte till någon hjälp alls när det gäller att avhjälpa fel på husets installationer. Det är istället upp till husägaren själv att hitta en installatör med rätt kompetens som kan åtgärdat felet inom rimlig tid och att förhandla fram ett vettigt pris för insatsen. Självrisk och åldersavdrag gör dessutom att det sällan lönar sig att i efterhand yrka ersättning från villa/hemförsäkringen för kostnaden.

Med Hemgaranti vet du efter kontakt med vår jourcentral att vi har tagit övertagit ansvaret för att åtgärda problemet och kan lugnt återgå till dina sysslor. Genom personlig service till våra kunder, dygnet runt, året runt, säkerställer vi en bekväm och trygg process hela vägen. När felavhjälpningen är slutförd tar vi åter kontakt för att kontrollera att du är nöjd med våra insatser.

Fakturan går direkt till Hemgaranti så du slipper ligga ute med pengar och behöver inte heller fundera på att göra någon skadeanmälan efterhand. Det finns ju roligare saker att göra!

KONTAKTA OSS

    Jag godkänner Hemgarantis integritetspolicy