VÄRME

HemGaranti24 erbjuder det bekymmerslösa boendet och säkerställer det genom att du som kund har tillgång till personlig service dygnet runt, året runt. Efter kontakt med vår jourcentral vet du att vi har tagit över ansvaret för att åtgärda problemet. Du kan lugnt återgå till dina sysslor och vi håller dig löpande informerad om hur felavhjälpningen fortskrider. Så snart felavhjälpningen är slutförd tar vi åter kontakt för att kontrollera att du är nöjd med våra insatser.

Som sagt, kostnaderna för hantverkarnas arbete tar Hemgaranti24!

VARFÖR HEMGARANTI?

HemGaranti24 erbjuder det bekymmerslösa boendet och säkerställer det genom att du som kund har tillgång till personlig service dygnet runt, året runt. Efter kontakt med vår jourcentral vet du att vi har tagit över ansvaret för att åtgärda problemet. Du kan lugnt återgå till dina sysslor och vi håller dig löpande informerad om hur felavhjälpningen fortskrider. Så snart felavhjälpningen är slutförd tar vi åter kontakt för att kontrollera att du är nöjd med våra insatser.

Som sagt, kostnaderna för hantverkarnas arbete tar Hemgaranti24!

VARFÖR HEMGARANTI?

HemGaranti24 erbjuder det bekymmerslösa boendet och säkerställer det genom att du som kund har tillgång till personlig service dygnet runt, året runt. Efter kontakt med vår jourcentral vet du att vi har tagit över ansvaret för att åtgärda problemet. Du kan lugnt återgå till dina sysslor och vi håller dig löpande informerad om hur felavhjälpningen fortskrider. Så snart felavhjälpningen är slutförd tar vi åter kontakt för att kontrollera att du är nöjd med våra insatser.

Som sagt, kostnaderna för hantverkarnas arbete tar Hemgaranti24!

VARFÖR HEMGARANTI?

HemGaranti24 erbjuder det bekymmerslösa boendet och säkerställer det genom att du som kund har tillgång till personlig service dygnet runt, året runt. Efter kontakt med vår jourcentral vet du att vi har tagit över ansvaret för att åtgärda problemet. Du kan lugnt återgå till dina sysslor och vi håller dig löpande informerad om hur felavhjälpningen fortskrider. Så snart felavhjälpningen är slutförd tar vi åter kontakt för att kontrollera att du är nöjd med våra insatser.

Som sagt, kostnaderna för hantverkarnas arbete tar Hemgaranti24!